Certifikácie

Biofarba

Certifikát výrobku Bio Farba Certifikát (PDF)
Ústav exp. onkológie Certifikát (PDF)

Biopodložka

Protokol o skúške výrobku Bio Podložka Certifikát (PDF)
Biopodložka osvedčenie Certifikát (PDF)
Biopodložka Osvedčenie EN Certifikát (PDF)

Biovoda

Protokol o skúške výrobku Bio Voda Certifikát (PDF)
Bio-SystemCertifikácie