Princíp pôsobenia

Zo zeme vyžaruje elektromagnetická energia spodných vôd, bludných magnetických polí, Hartmanových sietí, zemského magnetického poľa, zemskej rádioaktivity, rozptýleného rudného podložia, zemských dutín a anomálií z geologických zlomov.

Tieto javy sú verejnosti známe ako patogénne zóny, ktoré ovplyvňujú človeka. Pri kumulácii týchto žiarení v priestoroch, kde sa dlhšie zdržiavame je telo oslabované a po dlhšej expozícii vzniká akútne, chronické ochorenie. Tieto energie v priestoroch sú často spoluúčastníkmi na vzniku aj najťažších ochorení.

Ďalším aj verejnosti známym problémom je elektrosmog, ktorý produkujú elektrotechnické zariadenia ako sú vzdušné vysoké napätia, podzemné 22 kW káble, trafostanice alebo elektrické trakčné vedenia železníc. Tomuto žiareniu hovoríme, že je vysokofrekvenčné. Elektrické zariadenia v dome (vlastná elektroinštalácia, bezdrôtový telefón, mobilný telefón, ale aj bluetooth) produkujú nízkofrekvenčný smog.

Dopady elektrosmogu a geopatogénneho vyžarovania na ľudský organizmus sú predmetom národných i medzinárodných výskumov. Rôzne štúdie dochádzajú k záverom, že elektrosmog môže mať na ľudský organizmus negatívny vplyv, a tak sa na celom svete hľadajú účinné systémy na zníženie patogénnych, zdraviu človeka škodlivých energií zemského a technického žiarenia.Výskumy sa sústreďujú najmä na merania v spálňach, kde sme 8 hodín a viac vystavený týmto žiareniam. Zatiaľ nebolo docielené dostatočné tienenie žiarení, zemského a vesmírneho pôvodu v jeho komplexnom rozsahu.

Riešenia ponúkajú bioaktívne produkty spoločnosti Biosystem, ktorá je pokračovateľom bioaktívneho programu firmy Keramit.

Bio-SystemPrincíp pôsobenia